सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सूचनाहरु

मिति शिर्षक कैफियत
२०७५/०२/०७ धनकुटा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ झापा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ बर्दिया जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ कास्की जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा दण्ड, वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ धनकुटा जिल्ला अदालतमा दण्ड, जरिवाना ,सरकारी बिगो र बाँकी वक्यौता बुझाउन छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ उदयपुर जिल्ला अदालतमा कैद जरिवाना छुट दिइने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०१ विशेष अदालतको पुराना जिन्सी सामानहरुको लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/२४ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दोभाषे सेवाको लागि दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/१३ अछाम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/१३ नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका मोटरसाइकल फिर्ता लिन आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/११ कैफियत प्रतिवेदन (RE) र पुनरावलोकनको निवेदन (RV) को पेसी सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०७ सर्वोच्च अदालतको Dual Backup System 60KVA UPS खरिद सम्बन्धी वोलपत्र/e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०४ मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०३ रोल्पा जिल्ला अदालतको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/३० प्युठान जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेकको निर्माणको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/३० सूचना प्रविधी तर्फका प्राविधिक पदमा सफल र वैकल्पिक सूचीमा पर्नु भएका उम्मेदवारको तालिमको लागि सम्पर्क राख्ने सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२६ झापा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका जिन्सी मालसामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२५ बारा जिल्ला अदालतको दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२० कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारनका लागि जारी भएको मोटरसाइकलहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी संसोधीत सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१९ धनुषा जिल्ला अदालतको पुरानो कार्यालय भवन डाँक बढाबढ द्वारा लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१४ सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्राविधिक पदहरुको परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१४ काभ्रे जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरुको डाक लिलामी सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१२ पर्वत जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०८ म्याग्दी जिल्ला अदालतको दशीका सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ गोरखा जिल्ला अदालतमा दोभाषेहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ तनहुँ जिल्ला अदालतमा दोभाषेहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ सर्लाही जिल्ला अदालतको मोटरसाइकल लिलामी सम्बन्धी संसोधीत सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ संखुवासभा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०२ सप्तरी जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०२ तनहुँ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२९ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२५ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीको रुपमा रहेका सामानहरुको डाक लिलामको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२३ उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२३ नवलपरासी जिल्ला अदालतको दशीका मोटरसाईकल डाँक बढाबढ द्धारा लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका मोटरसाईहरुको लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२२ जाजरकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२० दैलेख जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२० सर्लाही जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ पाल्पा जिल्ला अदालतको कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ जाजरकोट जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ नवलपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०८ सर्वोच्च अदालतको सिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/११ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०९ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०८ सर्वोच्च अदालतको सिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० सर्वोच्च अदालतको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०३ बाजुरा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०२ सर्वोच्च अदालतको पर्वतारोही दलकासाथ सम्पर्क अधिकृतको रुपमा जान ईच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन दिनेबारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा साईकल, मोटरसाईकल, फर्निचर, चिरान र गोलिया काठहरु लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/२३ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा जीप, ट्रक र मोटरसाईकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/२२ मोरङ जिल्ला अदालतमा गाडी तथा मोटरसाईकल डाँक लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दण्ड जरीवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ मोरङ जिल्ला अदालतको सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ पर्सा जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१५ बागलुङ जिल्ला अदालतको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१५ उच्च अदालत जनकपुरको रंगरोगन कार्यका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१४ भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० म्याग्दी जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० भोजपुर जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०९ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०८ रामेछाप जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०७ गुल्मी जिल्ला अदालतको पुरानो भवनको जस्तापाता र काठ लिलाम विक्रिको १५ दिने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०७ सुनसरी जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ तनहुँ जिल्ला अदालतमा दशीको जिन्सी सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीको रुपमा रहेका सामानहरुको डाक लिलामको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ झापा जिल्ला अदालतको दशीका जिन्सी सामान लिलाम सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२८ बारा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना तथा सरकारी विगो छुट दिई लगत कट्टा गरिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२५ गुल्मी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२३ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२१ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना तथा सरकारी विगो बुझाउन ल्याउदा हुने छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१९ दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतमा सरकारी बीगो समेतका बाँकी बक्यौता बुझाउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१३ ईलाम जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१३ मेलमिलापकर्तालाई दिईने मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०९ पाल्पा जिल्ला अदालतको तेस्रो पटक सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०९ रुपन्देही जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०२ बाजुरा जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/२४ सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा सुनुवाई गर्न बार तोकिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/२९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/१४ बर्दिया जिल्ला अदालतको लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/०४ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/०४ पदपूर्तिको लागि फारम डाउनलोड गर्नुहोस् । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/२९ कास्की जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/०७ झापा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक गाडी र मोटरसाईकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/३१ पाल्पा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/२४ उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/२४ नवलपरासी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०९ पाल्पा जिल्ला अदालतको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०४ दशैं बिदा २०७४ को बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन उपर सुनुवाइ सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०१ झापा जिल्ला अदालतमा गाडी र मोटरसाइकल लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/३० काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा शिलवन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/३० मनाङ जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२९ सर्वोच्च अदालतमा सवारी साधन खरिद सम्बन्धि शिलवन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२८ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मोटरसाइकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२५ सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा सवारीसाधनहरुको डाक लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आवाश गृह निर्माण सम्बन्धी संसोधित सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१९ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ दोलखा जिल्ला अदालतमा तामेलदार आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१५ सर्वोच्च अदालतको कार्य समय सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१५ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१४ दैलेख जिल्ला अदालतमा काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०९ झापा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०९ उच्च अदालत पाटनमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०२ रामेछाप जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ प्यूठान जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानून व्यवसायी आवश्यक सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आवाश गृह निर्माण सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/३२ निजामति सेवा दिवस २०७४ को उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आयोजना हुने निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२७ सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०४।२५ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नुहुने अधिवक्ताहरूको नामावली पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२३ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२३ मोरङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२० सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याईपाउँ भन्ने निवेदनको पेसी नीति परिवर्तन भएको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१९ ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१९ भोजपुर जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१७ उदयपुर जिल्ला अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१५ स्याङ्जा जिल्ला अदालतको दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/११ धनुषा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दसी जिन्सी सामानहरु फिर्ता लिन आउनेवारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०५ सर्वोच्च अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको संशोधित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०५ महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारणका लागि जारी भएको जीप ट्रक र मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०३ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूको न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०३/२२ सर्वोच्च अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०३/१४ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२९ मुगु जिल्ला अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ सर्वोच्च अदालतको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ रुपन्देही जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२१ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०२।२१ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/१८ बारा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/१२ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिलाम वढावढ सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/०४ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/०२ बर्दिया जिल्ला अदालतको लिलाम सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२२ बारा जिल्ला अदालतको दशिका जिन्सी सामानहरू फिर्ता लिन आउने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२२ भोजपुर जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२० पाल्पा जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२० मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिलाम वढावढसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१९ पाँचथर जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१५ प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१५ दोलखा जिल्ला अदालतको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१४ उच्च अदालत दिपायलको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१४ बर्दिया जिल्ला अदालतको मालसामान लिलामसम्वन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१० बैतडी जिल्ला अदालतको सुरक्षा भवन निर्माणसम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्रआह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/०५ प्यूठान जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको संसोधित सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३१ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट निजामती सेवा दिवस २०७४ को उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार सिफारिससम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३१ सुनसरी जिल्ला अदालतको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३० सर्वोच्च अदालतको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३० महोत्तरी जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२८ रुपन्देही जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२८ गुल्मी जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२७ सल्यान जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माण सम्बन्धीबोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२२ प्यूठान जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१८ सर्लाही जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु लिलामसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैद(दण्ड) जरिवाना बुझाउन ल्याएमा छुट दिने बिषयको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ पाँचथर जिल्ला अदालतको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ दोलखा जिल्ला अदालतको वैतनिक कानुन व्यावसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१३ कैलाली जिल्ला अदालतमा माननीय जिल्ला न्यायाधीशको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१३ रौतहट जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सवारी साधन लिलामसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०९ उच्च अदालत तुलसीपुर ,बुटवल इजलासको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०८ सुनसरी जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०८ खोटाङ जिल्ला अदालतको बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धमा जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ मनाङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०१ रोल्पा जिल्ला अदालतको फर्निचर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/११ पाल्पा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/११ झापा जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०९ सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०८ स्याङ्जा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ सुनसरी जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ पाँचथर जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ तनहुँ जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०२ झापा जिल्ला अदालतको आवास भवनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०१ बारा जिल्ला अदालतको वार्तावाट सवारी साधनहरु विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२६ पाल्पा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२४ ललितपुर जिल्ला अदालतको बार्ताबाट जिन्सीका सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२५ रुकुम जिल्ला अदालतको लागि दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्तिहरुका लागि दरखास्त आह्वानसम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२४ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतको आवास भवनको लागि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ बारा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा दाखिला भएका सवारी साधनहरु लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ सप्तरी जिल्ला अदालतको आवास भवनका लागि टेण्डरसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ हिमाल आरोहण सम्बन्धी सम्पर्क अधिकृत मनोनयनसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२१ बारा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा दाखिला भएका सवारी साधनहरू लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२१ कैलाली जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१८ दोलखा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी पदको पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१९ सर्लाही जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा बरामद भई आएको मोटरसाईकलहरू लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१७ उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१४ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१० काठमाडौं जिल्ला अदालतको दोभाषे सेवासम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/०५ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/०५ बारा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरुमा रिक्त रहेको सिस्टम सपोर्ट पर्सन पदको लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३/०९/२६ मा जारी प्रेश विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२४ भक्तपुर जिल्ला अदालतको मालसामानहरु लिलाम हुने १५ दिने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२४ बारा जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२२ उच्च अदालत पाटनको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी पदको कम्प्युटर टाइपिङ्ग परिक्षा तथा अन्तरबार्ता परिक्षामा सफल उमेदवारहरुको नामावली प्रकाशित सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२२ सर्वोच्च अदालतबाट जारी प्रेश विज्ञप्ति पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२० बाँके जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१९ डोटी जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१९ दाङ जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ डोटी जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ सर्वोच्च अदालतको सिस्टम सपोर्ट पर्सन पदको परिक्षाकोसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ सर्वोच्च अदालतको दोभाषे सेवासम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ रौतहट जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१४ सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यकता भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको संसोधित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१२ स्याङ्‍जा जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु दोस्रो पटकको लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१२ महोत्तरी जिल्ला अदालतको मोटरसाईकल लगायतको सवारी साधन फिर्ता लिन आउनेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/११ बारा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लगायत अन्य जिन्सी सामानहरुको फिर्ता लिन आउने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/११ बारा जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यकता भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ अछाम जिल्ला अदालतको नव निर्मित भवनमा फर्निचर तथा फिक्चर्स सम्बन्धी कार्य गर्ने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको जिन्सी मालसामानहरु लिलामसम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/२३ भक्तपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणको लागि माटो परिक्षण र नक्सा डिजायन समेत सम्बन्धमा Request for Proposals (RFP) आव्हान गर्नुपर्ने सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१७ पाल्पा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१७ दैलेख जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१२ सप्तरी जिल्ला अदालतको संशोधित बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१२ रामेछाप जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस